Terenska prodaja s računom prema Zakonu o fiskalizaciji!

Uvođenjem zakona  o fiskalizaciji pojavila se potreba za izdavanjem fiskaliziranih računa na terenu!
Kontakt za više informacija ili skinite 'Mobilna prodaja.pdf' dokument ovdje!

U ponudi imamo dva rješenja na dvije platforme:

  • za male korisnike s malim brojem artikala.  

           ANDROID ( telefoni, tableti ..)

  • za korisnike s većim brojem artikala koji mogu koristiti i barkod čitač 

           WIN Mobile  ( robusni  ručni terminali s barkod čitačem )

Za ispis preporuka je prijenosni bluetooth pisač Zebra MT320 BT  , širine ispisa 74 mm.

Nudimo i MPTIII BT pisač,  kao ekonomičnu varijantu.!

Za terenski rad preporuka je robusna oprema za rad na otvorenom, otporna na kišu i temperaturne uvjete!

Ručna računala - terminali, razlikuju se po svojim karakteristikama veličinom ekrana,memorije, barkod opcijom i drugim karakteristikama, ali svi moraju imati mogućnost bežičnog  pristupa  Internetu!
Veliki je izbor terminala na tržištu,a naša preporuke je:

Za mobilni pisač , na kojem se ispisuje fiskalizirani račun,širine 74 mm , preporuka je:

  • ZEBRA MZ 320 sa bluetooth opcijom

Moguće je izabrati pisače drugih proizvođača po zahtjevu korisnika kao npr. : Citizen,TSC,no name....

Postoje i druge mogućnosti : kao ispis u automobilu , na običnom POS pisaču, s posebnim adapterima, pa čak  i u A4 formatu u kopiji.
.
.
.
                                   MOBILNA PRODAJA   (WINDOWS MOBILE PLATFORMA ) 
                                                               Prema zakonu o fiskalizaciji

Aplikacija Mobilna Prodaja radi na robusnoj opremi namijenjnoj prvenstveno terenskim korisnicima koji imaju potrebu izdavanja fiskaliziranih računa na terenu.

Aplikacija se sastoji od dvije komponente :

• Klijentskog dijela na mobilnom terminalu.
• Administratorskog/klijentskog dijela na Internetu, kojem se pristupa uredskim računalom putem interneta. Back office(BO).

Administracija, priprema i pregled podataka:

- Sav rad s podacima izvodi se online (Internet pristup) - unošenje operatera, podataka o kupcima i         artiklima,vrstama plaćanja..... 
- Preko online aplikacije  moguće je dobiti potrebna izvješća: pregled prodaje po uređajima (kasama) danima, operaterima, kupcima, vrstama i tipu plaćanja....
*Opcionalno je moguće osigurati razmjenu podataka s drugim sustavima (ERP).

 Oprema:

 Rad s prijenosnim ručnim računalom, terminalom ( fiskalnom kasom ) i mobilnim pisačem!

 Po prvoj prijavi operatera povlače se tj. sinkroniziraju, prethodno pripremljeni podaci iz BOa.

 Nakon uspješne prijave, na  početnom ekranu se nude sljedeće opcije:
• Računi-izdavanje!
• Pregled izdanih računa
• Izvješća
• Sinkronizacija ( ručni terminal- baza)

Izdavanje računa - nudi se klasična forma izrade računa!
Stavke je moguće na račun dodavati na dva načina:
- skeniranjem barkoda (preporuka) 
- ručnim unosom šifre/barkoda.

- Pretraga artikla  radi se po nekoliko atributa : šifra, barkod, ili dio naziva....
- Prije samog ispisa računa može se odabrati vrsta  (R1 ili maloprodajni)  i vrsta plaćanja.

 Po ispisu fiskalnog računa isti je prijavljen CIS-u (porezna uprava) ili ukoliko račun iz nekog razloga ( npr. nedostupan signal ili provider) nije prijavljen, operater mora naknadno obaviti sinkronizaciju preko terminala. Bez obzira na to , račun se uvijek može izdati sa ZKI ključem ( zaštitni kod izdavatelja ). Naknadnom sinkronizacijom takvi računi dobivaju svoj JIR ( jedinstveni identifikator računa ), i registriraju se u CIS-u.

Pregled izdanih računa - U pregledu izdanih računa moguće je dobiti pregled :
• Svih izdanih računa
• Računa koji su izdani bez JIRa ( ove treba sinkronizirati!)

 Izvješća
• Dnevno izvješće o prometu s obračunom poreza

 Sinkronizacija
Pod sinkronizacijom se podrazumijeva sljedeće: 
• Preuzimanje podataka iz baze na ručni terminal (kase,kupci, artikli , porezi...)
• Slanje podataka s ručnog terminala prema bazi (računi, novi kupci, narudžbe*...)


Kontakt


Selmet d.o.o.

Kranjčevićeva5 /I   ; 10 000  Zagreb

TEL 385 (0)1 3688 750385 (0)1 3688 750
FAX 385 (0)1 3688 758
MAIL  info@selmet.com

Žiro račun: 2360000-1101244093
OIB: 25531283613
MB: 00673161

Partneri