Serijska (RS23, RS422, RS485)


Kliknite i izaberite Serijski uređaj (device server) za serijal to ethernet  aplikaciju , izaberite broj i tip portova, LAN priključak, napajanje, radnu temperaturu, zaštitu i........sve ostalo prema vašim potrebama!


Selektor proizvoda :   Izaberi me!

nakon izbora , za ponudu pošaljite mail na : info@selmet.com

Kontakt


Selmet d.o.o.

Kranjčevićeva5 /I   ; 10 000  Zagreb

TEL 385 (0)1 3688 750385 (0)1 3688 750
FAX 385 (0)1 3688 758
MAIL  info@selmet.com

Žiro račun: 2360000-1101244093
OIB: 25531283613
MB: 00673161

Partneri