Servis i održavanje

Servis :

Januševečka 17 ,10 000 Zagreb
tel : 01 3688755

gdje smo:
http://www.selmet.hr/kontakt.aspx

Radno vrijeme servisa  je radnim danom  od 8 -16 h.

Održavanje -  Prijava kvara:

 prijava je obavezna u pismenom obliku ispunjenim obrascem: 
         

              Prijava kvara


fax : 01 3688758
ili 
email:     servis@selmet.com


Kontakt


Selmet d.o.o.

Kranjčevićeva5 /I   ; 10 000  Zagreb

TEL 385 (0)1 3688 750385 (0)1 3688 750
FAX 385 (0)1 3688 758
MAIL  info@selmet.com

Žiro račun: 2360000-1101244093
OIB: 25531283613
MB: 00673161

Partneri